IMPORTANT

Donada la cobertura actual de Scopus i la creixent tendència de publicació en revistes de Web of Science i Scopus en l'àmbit de l'arquitectura, urbanisme i temes afins, des de 2022 no s'actualitza el sistema d'informació IBRA. Indicadors Bibliomètrics de Revistes d'Arquitectura. Per a més informació contacteu amb biblioteca.etsab@upc.edu o bé biblioteca.etsav@upc.eduIBRA (Indicadors Bibliomètrics de Revistes d’Arquitectura) és un sistema que informa sobre els indicis de qualitat de les revistes en l’àmbit de l’arquitectura.

Aquest sistema s’ha creat en base als criteris i la metodologia acordats per unanimitat per la Comisión Permanente de la Conferencia de Directores de las Escuelas de Arquitectura de España, presentats al document Evaluación de la actividad de investigación en arquitectura y urbanismo: revistas de investigación. Totes les revistes incloses a IBRA, tant nacionals com internacionals, compleixen els requisits presentats en l'esmentat document.

D’aquesta manera, IBRA fa possible que la valoració de les revistes d’arquitectura s'equipari a la que es fa en altres àmbits de coneixement que ja compten amb sistemes reconeguts d’indicadors sobre la qualitat relativa de les publicacions.

IBRA s’adreça als professors i investigadors de les Escoles d'Arquitectura per donar resposta a la necessitat de disposar d’una relació de revistes de qualitat per publicar i disseminar el coneixement a la comunitat internacional. També és una eina al servei de les universitats i les agències d'avaluació estatals o autonòmiques en l’àrea de l'arquitectura.

Els índexs i bases de dades utilitzats com a indicadors s’actualitzen anualment.

Matriu de valoració IBRA:
Índexs d'impacte JCR Q1, Q2
SJR Q1
JCR Q3, Q4
SJR Q2, Q3
SJR Q4
Visibilitat A&HCI SCI,
SSCI,
Scopus,
FECYT,
RIBA i AVERY
MIAR
ICDS>=7.5,
RIBA,
AVERY
MIAR,
ICDS>=2.5,
ICONDA,
EAAE
Propostes
institucionals
d'avaluació
ERIH + Carhus+ A-B Carhus+ C-D
Revisió per parells A+ A B+ B C
Comitè editorial A+ A B C D
Índexs i bases de dades:
A&HCI Arts & Humanities Citation Index, base de dades de Clarivate Analytics.
Avery Avery Index, base de dades de la Biblioteca d’arquitectura de la Universitat de Columbia.
Carhus+ Carhus plus, sistema de classificació de revistes elaborat per l’AGAUR.
EAAE Llistat de revistes d’arquitectura de l’European Association for Architectural Education.
ERIH European Reference Index for the Humanities, sistema de classificació de revistes elaborat per l’European Science Foundation.
ERIH + European Reference Index for the Humanities, sistema de classificació de revistes elaborat per l’European Science Foundation. A partir del 2015, ERIH esdevé ERIH+, sense classificacions Int1, Int2 i Nat.
FECyT Revistes amb segell de qualitat que la FECyT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología) atorga anualment.
Iconda Base de dades de Fraunhofer IRB.
JCR Journal Citation Reports, de Clarivate Analytics.
MIAR Matriu d’Informació per a l’Anàlisi de Revistes, index de visibilitat elaborat per la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona.
RIBA Base de dades de Biblioteca del Royal Institute of British Architects.
SCI Science Citation Index Expanded, base de dades de Clarivate Analytics.
Scopus Scopus, base de dades d’Elsevier.
SJR Scimago Journal Rank, índex de citacions elaborat per SCImago, grup de recerca del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) i de les universitats de Granada, Extremadura, Carlos III (Madrid) i Alcalá de Henares.
SSCI Social Science Citation Index, base de dades de Clarivate Analytics.